Data utworzenia: 14.04.2016

Oferta kredytowa
„Pakiet Bezpieczne Kupno”

  • badanie zdolności kredytowej w 20 bankach
  • przygotowanie wszystkich dostępnych ofert wraz z ofertami promocyjnymi
  • pełna analiza ofert pod kontem ceny oraz kosztów i opłat
  • dobór najtańszych ofert i najlepszych rozwiązań kredytowych
  • porównanie ofert z programu MdM z ofertami standardowych kredytów
  • przygotowanie pełnej dokumentacji do złożenia wniosków
  • złożenie wniosków do wspólnie wybranych i zaakceptowanych banków
  • negocjacje warunków cenowych
  • pełna analiza umowy kredytowej
  • uczestnictwo na każdym etapie podpisywania umowy kredytowej wraz z załatwianiem formalności do wypłaty kredytu